Preview Mode Links will not work in preview mode

vaset's podcast


May 30, 2020

Lite oklart och ogenomtänkt diskuterar Kerstin och Sofia den stora barnfrågan i maj månads avsnitt.